Je běžné, že když to v manželství nefunguje, manželé se prostě rozvedou. Rozvodovost v Evropě je velmi vysoká, v České republice je však enormní. Rozvádí se 50% manželských párů. To je skutečně mnoho. Samozřejmě jsou případy, kdy nemá smysl manželství udržovat, například v případ alkoholismu nebo domácího násilí. Nicméně lidé se rozchází i ze zdánlivě malicherných příčin. Jak tomu předejít? Rozhodně nejlepší je prevence. Když se dva začnou odcizovat, je již pozdě začít vztah zachraňovat.

pusa

Na vztahu musíte pořád pracovat

Je důležité na vztahu od samého začátku pracovat. To se snadno řekne, ale mnohem hůř se to realizuje vzhledem ke skutečnosti, že přicházejí různé životní situace jako narození dětí, jejich výchova, finanční problémy, pracovní vypětí. Je málo času na věci podstatné, proč marnit čas něčím, co lze odložit. A tak manželéžijí často paralelně ve stejném domově a postupně se začínají navzájem odcizovat a jsou z nich docela cizí lidé, kteří si nejenže nemají co říci, ale přitom vůči sobě navzájem už nic necítí. Necítí sice zášť či odpor, ale necítí už ani pražádnou láskou. Jsou určité věci, které byste měli dodržovat bez ohledu na to, jak máte málo času, pokud chcete, aby vztah vydržel do konce života.

láska

Fungovat jako milující se pár

· Jako partneři byste měli trávit každý den společné chvilky u jídla. Nemusí to být žádná hostina, ale setkat se u společného stolu je důležité nejen pro partnery, ale i pro celou rodinu.

· Nezapomínejtena vítání a loučení. Mnozí lidé jen syknou čau a ani se nepodívají do očí. Přitom stačí málo. Polibek, popřát si hezký den. Celý rituál zabere jen pár vteřin a je to o úplně jiném přístupu vůči sobě navzájem.

srdce

· Vzájemné dotýkání se. Tím nemáme na mysli nic erotického. Mnozí lidé mají pocit, že je nepatřičné, aby se před dětmi či známými hladili, objímali či líbali. Samozřejmě je nevkusné, když se po sobě lidé lísají jako dvě liány, ale na letmém dotyku či pohlazení není rozhodně nic odsouzeníhodného. Když budete tyto doteky odkládat do soukromí, také se jih nemusíte dočkat.