SouÄasné možnosti léÄby hemoroidálního onemocnÄ›ní závisí na stupni postižení. K dispozici je celá Å¡kála metod. Hovoří se o metodách konzervativních, nechirurgických, semiinvazivních a chirurgických, které již vyžadují hospitalizaci a Äasto i celkovou anestezii. Pokud jde o konzervativní léÄbu, která je úspěšná v poÄáteÄních stádiích tohoto onemocnÄ›ní, jejím základem je nejÄastÄ›ji zmÄ›na negativních životních návyků – tedy dietní opatÅ™ení, životospráva, péÄe o pravidelnou mÄ›kkou stolici a zvýšená anální hygiena.

Čím dříve, tím lépe

Za velmi důležitou je tÅ™eba považovat důslednost a důkladnost umývání Å™itního otvoru po stolici, a to nejlépe v teplé vodÄ› s použitím nedráždivého mycího prostÅ™edku urÄeného pro intimní hygienu. NÄ›kdy je doporuÄováno použití studené koupele bez mýdla, což vÅ¡ak již není považováno za nejideálnÄ›jší, neboÅ¥ nedokáže vÄ›tÅ¡inou dostateÄnÄ› odstranit zbytky stolice, Äímž dochází k dalšímu dráždÄ›ní a rozvoji dalších příznaků. Máte-li pocit, že vám vaÅ¡e potíže s hemoroidy pomaliÄku zaÄínají pÅ™erůstat pÅ™es hlavu, je nejvyšší Äas zahájit jejich léÄbu. Pouze vÄasná léÄba hemoroidůse dá zvládnout ambulantnÄ› a bezbolestnÄ›.