Do konce ledna měli našinci povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti. Museli tak učinit všichni, kdo si loni nějakou nemovitost koupili, respektive prodali či přestavěli, prostě u koho se něco změnilo v otázce vlastnění nemovitého majetku.
Kdo to nestihl, měl ještě dalších pět dní k dobru. Nad pěti dny zpoždění byly finanční úřady podle oficiální informace ještě ochotné přimhouřit očko. Ovšem je třeba tu zdůraznit, že šlo o až o pět dní opožděné podání, nikoliv odeslání. Což už je teď ale vcelku jedno.
daňový formulář
Protože teď už je i tato lhůta v tahu a ti, kdo se tak neoprávněně k dani nepřihlásili, musí počítat se sankcemi. Což ale neznamená, že by měli hodit flintu do žita a trpně čekat, kdy se na ně úřední šiml vrhne, aby je náležitě zkasíroval.
I nyní je záhodno – byť opožděně – vše řešit a podat přiznání co nejrychleji. Protože s každým dnem zpoždění naskakuje další a další penále, pokuta ve výši 0,05 procenta z vyměřené daně, a to až do výše pěti procent této daně a zároveň maximálně 300000 korun. A tato pokuta sice nebude odpuštěna, ale může být aspoň snížena o celou polovinu, pokud se hříšník napraví do třiceti dnů po řádném termínu a současně nemá žádné další zpožděné daňové přiznání. Zatímco pokud dotyčný bude otálet a čekat až na výzvu finančního úřadu, bude ho to stát navrch minimálně pětistovku.
barevná lepítka
A po přiznání bude muset takový člověk zmíněnou daň i zaplatit. A to do 31. května 2019, respektive bez sankce nejpozději do 7. června, v případě dvou splátek pak tu druhou do 2. prosince. Načež začne opozdilci nabíhat daň z prodlení z repo sazby České národní banky navýšené o 14 procent.
Člověk by měl dostat složenku, avšak nedostane-li ji včas, má kontaktovat územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu, aby se dozvěděl, kolik má zaplatit.
Týká se to všech, kdo se stali v minulém roce vlastníky nemovitosti, kdo tu již dříve vlastněnou přestavěli, rozšířili nebo výrazněji změnili, případně kdo změnili velikost nebo typ vlastněné parcely. A také všech, kdo loni jednu nemovitost z více vlastněných prodali.
Kdo se pak nemovitostí loni zcela zbavil, měl o tom informovat finanční úřad, sic mu bude daň z prodané nemovitosti vyměřena automaticky znovu.
daňové úniky
Lidé prostě musí platit. Státu i za to, že zvelebují jeho kousek, aniž by tento hnul pro takového majitele nemovitosti prstem. A je slabou útěchou, že se takový plátce daně už nemusí starat o její výši, že dojde-li ke změnám sazeb daně, ceny půdy nebo výpočtového koeficientu, přepočítají mu to na finančním úřadě a upraví částku, již je dotyčný povinen uhradit.